ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w dn. 9 września br. wg następującego harmonogramu:

Kl. 1-3  g. 16.30 (  spotkanie ogólne z dyrektorem                                           w sali  gimnastycznej, a potem w klasach z wychowawcami)

Kl. 4-6  g. 17.00 (  spotkanie ogólne z dyrektorem                                          w sali  gimnastycznej, a potem w klasach z wychowawcami)

Kl. 7-8  g. 17.30 (  spotkanie ogólne z dyrektorem                                          w sali  gimnastycznej, a potem w klasach z wychowawcami).

 

ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI

Program: „Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci” rusza już w ten piątek o 12.30. 
 
Zapraszamy Dzieci w wieku 7 do 11 lat ( roczniki 2013-2009) do aktywnej zabawy z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu.
Termin: Środa i piątek od 12.30 do 14.00
Więcej informacji:
Facebook: Klub Zapaśniczy „Hardzi” 
Wojtek Wolowicz 728 470 114
Paulina Wolowicz 728 471 837

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

i Ślubowanie klasy I

 

Photo of colorful drawing: Polish word WELCOME TO SCHOOL, school building and happy children. First day at school.

Inaczej niż w ubiegłych latach szkoła powitała uczniów w pierwszym dniu września nowego roku szkolnego 2020/21. Z uwagi na stan epidemiczny w kraju na uroczystą  akademię przybyli tylko najmłodsi uczniowie.  W sali gimnastycznej , przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zaproszona na uroczystość  pani Jarosława Kraszewska- Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty przedstawiła zebranym panią Violettę Auguścik – nowego Dyrektora szkoły oraz podziękowała za wieloletnią pracę dotychczasowemu  Dyrektorowi- panu Piotrowi Głąbkowi.  W dalszej części odbyło się Ślubowanie klasy I. Dzieci z powagą złożyły uroczystą przysięgę przed sztandarem szkoły. Obiecywały uczyć się pilnie, dbać o dobre imię szkoły oraz być dobrymi Polakami. Pasowania na uczniów symbolicznym ołówkiem dokonała  nowa pani dyrektor. Wychowawcy starszych oddziałów powitali uczniów powracających po długiej rozłące podczas spotkań w klasach.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy owocnej nauki i pracy pomimo trudnych warunków czasu pandemii, z którymi przychodzi nam się mierzyć.

 

INFORMATOR EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy Rodzice Uczniów klasy siódmej i ósmej, 

poniżej znajduje się link, pod którym znajdziecie Państwo informacje o przyszłym egzaminie ósmoklasisty.

Uczniów klas ósmych obejmują informatory od roku szkolnego 2018/2019, natomiast uczniów klasy siódmej- informatory od roku szkolnego 2021/2022.

Informatory

Szczegóły zostaną także omówione podczas zebrania z rodzicami.

INFORMACJE

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o dostarczenie do sekretariatu lub do wychowawców klas uzupełnionych oświadczeń ( cz. 1 i 2) do dn. 4 września br.

Karty zgłoszeń do świetlicy przyjmujemy do dn. 7 września                     ( świetlica w tym tygodniu działa bez  zmian 11.20-15.20)

Uczniowie wchodzą do szkoły wg następującego harmonogramu:

-do 7.40 – wszystkie klasy wchodzą głównym wejściem

-od 7.40- klasy I-III wchodzą wejściem od sali gimnastycznej

-klasy IV-VIII wchodzą głównym wejściem.

Wszystkie klasy kończące lekcje wychodzą głównym wyjściem.

Opłaty za obiady

Szanowni Państwo,

zapisy na obiady i płatność za wrzesień br. przyjmujemy                              do 4 września . Uczniowie , którzy nie zapiszą się w w/w terminie mogą korzystać z obiadów dopiero od października ( zapisy i wpłaty za obiady za miesiąc październik uiszczamy do 30.09.br.).

Opłat należy dokonać w godz. 8.00-9.00 oraz 13.30-14.30, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Opłaty będą zbierane na dyżurce w okienku przy wejściu głównym do szkoły. Obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrycie okolic ust i nosa.

Obiady będą wydawane od 7 września.                                                         Cena jednego obiadu wynosi 3,50 zł.                                                                    Za wrzesień opłata wynosi 18 dni x 3,50 zł= 63,00 zł

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 32 6457097.

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 20-ego do  końca miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole istnieje możliwość dokonania odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole . Wycieczki zbiorowe należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni niekorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek.

W przypadku braku zgłoszenia kwota nie będzie zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie, zostaną skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca.

W razie odpisów w danym miesiącu u uczniów skreślonych z listy  będzie  możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy lub wykorzystania zaległych obiadów na początku następnego miesiąca.

UWAGA: W związku z wytycznymi GIS, MEN i MZ dotyczącymi funkcjonowania szkoły w czasie pandemii prosimy stosować się do w/w zasad.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przekazujemy kilka ważnych informacji:

 1.  Uczniom klasy pierwszej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego może towarzyszyć 1 rodzic/opiekun. Uczniowie klas II-VIII przychodzą do szkoły bez rodziców/ opiekunów.
 2. Uczniowie oraz ich opiekunowie przychodzą do szkoły wyłącznie zdrowi.
 3.  Osoby dorosłe wchodzące do szkoły mają obowiązek osłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce.
 4. Każdy rodzic jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia i dostarczenia go  do szkoły  ( poprzez  ucznia) najpóźniej w dniu 4 września.  Oświadczenie  można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać od wychowawcy dziecka.
 5. Zapisy na obiady przyjmujemy do dn. 4 września do godz. 12.00.  Uczniowie, którzy nie zapiszą się w w/w terminie będą mogli korzystać z obiadów dopiero od października br.  
 6. Od 1 września br. będzie obowiązywał w szkole wyłącznie dziennik elektroniczny.  W ciągu pierwszego tygodnia nauki zostaną przekazane Państwu niezbędne informacje związane z jego funkcjonowaniem.

Oświadczenie rodziców

Wyprawka

Wyprawka dla pierwszoklasisty – lista rzeczy niezbędnych :

 •  zeszyty w cienkie linie czerwone i niebieskie, w kratkę 16,
 • plecak/tornister
 • śniadaniówka + bidon
 • piórnik,
 • ołówki,
 • temperówka,
 • gumka,
 • długopisy: czarne i niebieskie
 • klej w sztyfcie,
 • nożyczki z zaokrąglonymi końcami,
 • kredki ołówkowe i świecowe,
 • farby plakatowe + min. 2 pędzle o różnej grubości,
 • mazaki,
 • blok rysunkowy biały i kolorowy,
 • blok techniczny biały i kolorowy,
 • papier kolorowy(wycinanki)
 • bibuła kolorowa,
 • plastelina,
 • min. 2 teczki z gumką(na prace plastyczne),
 • strój gimnastyczny(granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe najlepiej na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, skarpetki, worek),
 • obuwie na zmianę + worek,
 • strój galowy: granatowe(czarne) spodnie(spódniczka), biała koszula(bluzka) na rozpoczęcie roku szkolnego

 

Wyprawki dla uczniów klas II i III znajdują się w LIBRUSIE.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego

w Jaroszowcu

01.09.2020r.

Uczniowie klas I – III spotykają się z wychowawcami

i dyrektorem w sali gimnastycznej o godz. 845.

(Wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej)

Po spotkaniu z dyrektorem uczniowie przechodzą do sal:

 

Klasa I – sala 8

Klasa II – sala 10

Klasa III – sala 9

 

Uczniowie pozostałych klas od IV – VIII spotykają się w przydzielonych salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami wg następującego harmonogramu:

(Wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Klasa IV – godz. 900 sala 5

Klasa V – godz. 900 sala 7

Klasa VI  – godz. 915 sala 3

Klasa VII  – godz. 930 sala 1

Klasa VII  – godz. 930 sala 4