Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18

32-310 Klucze

tel. 32 6457097

spjar2@poczta.onet.pl