Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu: statut  (kliknij – dokument Microsoft Word).

Program wychowawczo-profilaktyczny 2016 – 2020 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu: PROGRAM (kliknij – dokument Microsoft Word).

Plan Lekcji 2018/2019 Plan lekcji obowiązuje od 3 września 2018 roku