img

các mỏ than và máy nghiền than công việc quản lý nhà máy