img

50tonnes nhà máy đường mía các nhà máy mỗi ngày