WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

21 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu na jednego z siedmiu kandydatów wzięli udział uczniowie klas I-VIII. Po podliczeniu głosów wszystko stało się jasne.

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący – Szymon Góral

Z-ca przewodniczącego – Maria Majewska

Sekretarz – Emilia Smoter

Sekretarz – Filip Domagała

Wybranym życzymy samych sukcesów i dużo kreatywności!