PARTNERSTWO SZKÓŁ INSTYTUTU GOETHEGO

 


 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu znalazła się wśród 200 szkół z całej Polski, należących do prestiżowej sieci szkół partnerskich Instytutu Goethego  w Warszawie                                 i realizujących projekt Deutsch Plus.

Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.

Udział w projekcie gwarantuje korzyści zarówno dla szkoły, nauczycieli, jak i dla uczniów. Wystarczy wymienić tylko kilka z nich:

patronat Ambasady Niemiec w Polsce

– wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”

– doradztwo metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli

– bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach

– możliwość udziału w ogólnopolskich konkursach i projektach wraz z atrakcyjnymi nagrodami

– udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)

– udział w bezpłatnych lekcjach poprzez Skype

– zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole.

Mamy nadzieję, iż poprzez udział w projekcie uczniowie dostrzegą zalety znajomości języka niemieckiego, co okaże się dla nich dobrą inwestycją w przyszłość.