OPŁATY ZA OBIADY – PAŹDZIERNIK 2020r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od dn. 20 września do końca miesiąca br. należy uiszczać opłaty za obiady za miesiąc październik.

Cena obiadu wynos 3,50 zł.  Kwota do zapłaty to:

21 dni x 3,50= 73,50 zl

W dniu 14 października  obiadów nie będzie.