Rozpoczęcie pracy na platformie MICROSOFT TEAMS

Dyrektor Szkoły w Jaroszowcu informuje że od dnia 13.05 2020r. ŚRODA  –    rozpoczynamy zdalne nauczanie na platformie MICROSOFT  TEAMS według podanego planu godzinowego dla każdej klasy w zakładce – informacje. Lekcje powinny trwać około 35 minut.  Platforma na stronie internetowej szkoły dalej działa.

Powadzenia      Piotr Głąbek