ZDALNE NAUCZANIE

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdalne nauczanie zostało przedłużone do 25 kwietnia 2020 roku.

Zobowiązuję uczniów do odsyłania prac z przedmiotów objętych planem w danym dniu do godziny 16.

Np.  kl. VIII-  środa– przedmioty; j. polski, geografia, j. niemiecki

z tych przedmiotów nauczyciele zadają prace do wykonania

a uczniowie odsyłają wykonane prace do godziny 16 w środę.

I tak każdego dnia.

Zmobilizuje to uczniów wszystkich klas do systematycznej pracy.

 

Piotr Głąbek    dyrektor SP Jaroszowiec