Edukacja polonistyczna klasa I

Edukacja polonistyczna
Mali aktorzy-ciąg dalszy

Ćwiczenie polonistyczno-społeczne cz.2 kl.1 ćw.1,2 s.56 i 1,2 s.57

Edukacja matematyczna

Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego-ciąg dalszy

Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze cz.2 kl.1 ćw.1,2,3 s.38