Bóg się rodzi…

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony miłością, rodzinnym ciepłem i radością . Pielęgnowanie obrzędów związanych z tym świętem to część naszej kultury, z którą związani jesteśmy od dzieciństwa. 20 grudnia w magię świąteczną wprowadziły nas szkolne jasełka przygotowane przez uczniów klasy II.

Uroczystość ta zyskała osobliwy wymiar dzięki staraniom wielu osób: przede wszystkim dzięki uczniom, którzy z wielkim zaangażowaniem uczyli się przydzielonych ról i odgrywali je bardzo wiernie, ale także dzięki staraniom rodziców, którzy zadbali o eleganckie kostiumy dla swych pociech i pomogli w dekoracji sali oraz dzięki oprawie muzycznej, o której brzmienie zadbali uczniowie klasy VIII.

Po skończonym wstępie pan dyrektor, Piotr Głąbek, podziękował młodym artystom, ich opiekunom oraz wychowawcy klasy za przygotowanie inscenizacji i złożył wraz z Księdzem  Proboszczem wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Tekst: M. Skrzypczak

Zdjęcia: , M. Kamionka , M. Skrzypczak, P. Wołowicz