Święty Mikołaj w naszej Szkole Podstawowej!!!

Święty Mikołaj w naszej Szkole Podstawowej!!!

Dnia 3 grudnia 2019r., wtorek o godz. 8, 50 święty Mikołaj odwiedził naszą Szkołę   Podstawową. Wizytą rozpoczął od Gabinetu p. dyrektora Piotra Głąbka. Świętemu Mikołajowi towarzyszyli: ks. prob. Jan Wieczorek, 2 Anioły i fotograf Igor Adamczyk.

Następnie święty Mikołaj udał się na Salę gimnastyczną, gdzie Go oczekiwali  wszyscy uczniowie i Nauczyciele. Po powitaniu Gościa z nieba przez Gospodarza Szkoły  p. Dyrektora Piotra Głąbka uczniowie zaprezentowali się przed świętym Mikołajem zaśpiewaniem wielu piosenek na wesoło i wypowiedzeniem różnych wierszy. To wzbudzało wielki entuzjazm.

Potem święty Mikołaj poprosił o podejście po 2 osoby z każdej klasy  i postawił im po jednym pytaniu. Uczniowie pięknie śpiewali i odpowiadali na pytania, stąd też otrzymali różne  ciekawe nagrody. Nie zabrakło też oklasków dla odpowiadających. Najwięcej jednak było radości, gdy święty Mikołaj wchodził na Salę gimnastyczną i zatrzymywał się przy dzieciach. Święty Mikołaj w swoim słowie zachęcił do tego, żeby wszyscy  Go naśladowali,  ale nie tylko w grudniu, lecz przez cały rok.

Po tym miłym spotkaniu nasuwa się  sentencja: warto się dzielić z innymi, bo dobro wraca do człowieka podwójnie. Największa radość dla chrześcijanina jest wtedy, gdy widzi uśmiech na twarzy drugiego człowieka.   Sam uśmiech mówi o wszystkim. I tak było w czasie spotkania ze świętym Mikołajem w naszej Szkole. W tym uśmiechu dostrzegliśmy uśmiech Jezusa Chrystusa.

 Świętego Mikołaja przygotował ks. prob. Jan Wieczorek. Zaś upominkami obdarował Dzieci , Nauczycieli i Pracowników Szkoły  niezwykły  Gość z nieba- święty biskup  Mikołaj.

O miłej atmosferze w czasie spotkania świadczą zrobione fotki. Tym zajął się Igor Adamczyk. Wielką  pomoc okazał też p. Paweł Barczyk. Wszystkim za miłą atmosferę bardzo  dziękuję. I proszę : bądźcie dla drugich dobrzy i wyrozumiali.

Natomiast świętego Mikołaja zapraszamy do naszej Szkoły znowu za rok.

Ks. prob. Jan Wieczorek.