„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”,

 

W Szkole Podstawowej w Jaroszowcu  klasa druga realizuje od dnia

1.X. 2019 r. do 30.IV. 2020 r.

innowację pedagogiczną:

ogólnopolski projekt edukacyjny

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”,

 który wspiera rozwój czytelnictwa w klasach I-III.

Autorką projektu jest Honorata Szanecka, nauczycielem prowadzącym- Małgorzata Skrzypczak.

Cele projektu:

-rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

-rozwijanie aktywności czytelniczej,

-doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

-integracja zespołu klasowego,

-współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Szkoła w Jaroszowcu bierze udział w projekcie aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania.