REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 „BOOKWORM 2019”

  1. Cele konkursu:

– rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim,

– aktywizowanie uczniów zdolnych oraz wspieranie ich w rozwijaniu sprawności czytania w języku angielskim,

– motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka

angielskiego

– otwieranie na inną kulturę,

– pobudzanie wyobraźni,

– kształtowanie gustów czytelniczych.

Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest nauczyciel j. angielskiego p. Marcelina Kamionka.

  1. Terminy.

25 lutego o 8:00 w sali nr 10 odbędzie się test sprawdzający wiedzę z lektury.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 4 marca.

  1. Założenia ogólne konkursu.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów o poziomie językowym A2.

  1. Zasady i forma udziału w konkursie.

Uczniowie, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do p. Marceliny Kamionki po lekturę.

Konkurs jest jednoetapowy. Zostanie przeprowadzony w formie testu (zawierającego pytania zamknięte i otwarte), na którego rozwiązanie uczniowie będą mieli 45 minut.

3 najlepszych uczniów zostanie nagrodzonych oceną celującą, dyplomem oraz nagrodą rzeczową, pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.