img

điều cần được xem xét trong việc thực hiện các rung động cơ trên máy nghiền