img

đường kính của quặng kẽm sau khi nghiền và phay